logo
ATYP PROJEKT, spol. s r.o. Bratislava je architektonický a projektový ateliér, ktorý vznikol v lete 2003 ako prirodzené vyústenie niekoľkoročnej spolupráce troch architektov Ing. arch. Milana Červeňáka (1951), Ing. arch. Andrej Gűrtlera (1952) a Ing. arch. Antona Kisku (1961). Hlavným cieľom ateliéru je skĺbiť pri tvorbe architektonických diel skúsenosti z oblasti architektonickej, projekčnej a developerskej činnosti. Architektonická tvorba ateliéru sa špecializuje na architektonické návrhy a projekty v oblasti bytovej a občianskej výstavby. Pri projektovej činnosti ateliér spolupracuje s kvalitnými stavebnými projektantmi a odbornými špecialistami. Za svoju existenciu sa ateliéru podarilo navrhnúť, naprojektovať a zrealizovať množstvo zaujímavých projektov. Architektonický ateliér netvorí uzavretú tvorčiu architektonickú skupinu, ale spolupracuje aj s mladými architektami, z ktorých spomeniem najmä Ing. arch. Juraja Krajčírika, Ing. arch. Borisa Chmela a Ing. arch. Anku Žižkovú.

Za konateľov Ing. arch. Anton Kiska
Ponúkame:

- Architektonické návrhy, štúdie, projekty, obytných a občianských budov
- Návrhy a projekty interiérov
- Urbanistické štúdie zóny
- Inžiniersku činnosť v stavebníctve
- Komplexné služby v oblasti realít