logo
KMEŇOVÍ ARCHITEKTI:
Ing.arch.Anton Kiska
*1961
1985 FA SVŠT Bratislava
atypprojekt@mail.t-com.sk

Ing.arch.Andrej Gürtler
*1952
1976 SF SVŠT Bratislava
agonoagono@gmail.com

Ing.arch.Milan Červeňák
*1951
Ing.Arch.Andrej Gürtler
Autorizovaný architekt SKA 0212AA1004
1970-76 SvF SVŠT Bratislava, Obord Architektúra
1974 Medzinárodná študentská prax na ENIT Tunis, Tunisko
1976-91 Štátny Projektový Ústav Obchodu o.z. Bratislava
1988 Projektový Ústav Obchodu a Cestovného Ruchu
1991 Pro LINEA A.S. Bratislava
1991 Projektový Ateliér INPRO Prievidza
1992 Architektonický Ateliér KAGA GROUP Bratislava
2003 ATYP PROJEKT s.r.o, spoluzakladateľ
foto